หมวดสินค้า

แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี+เกาะนาคินโย 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี)

แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี+เกาะนาคินโย 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี)
ผู้ชม: 1413 รหัสสินค้า: NO-008
จำนวนสินค้า: มีในสต็อค
13,780.00 ฿ (ราคาต่อ 1 คน)

มีออปชั่น


* วันเดินทาง:

* เลือกที่พักนาวโอพี:
13780 ฿
12680 ฿
15610 ฿
15955 ฿
11490 ฿
17310 ฿
10210 ฿
21980 ฿

ปริมาณ: ใส่ตะกร้า
 
เพิ่มเพื่อน

 

♡ ตารางเวลาการท่องเที่ยว ♡

วันแรก
07:30-08.00 น.: รับลูกค้าจากที่พักในพื้นที่เมืองระนอง  เพื่อเดินทางมาท่าเรือ 
08:00 น.: พร้อมกัน ณ ท่าเรือ เพื่อ Check in รับเอกสารผ่านแดน, อุปกรณ์ดำน้ำ, รับประทานอาหารเช้าที่ท่าเรือ  
08:45 น.: ออกเดินทางไปยัง เกาะสอง ประเทศพม่า เพื่อตรวจเอกสารผ่านแดน, เดินทางออกจากเกาะสองผ่านเกาะต่าง ๆ มุ่งสู่ทะเลพม่า 
09:00 น.: นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมหมู่เกาะทะเลพม่ามากมายระหว่างการเดินทาง
10.45 น.: เดินทางถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมน้ำทะเลสองสีบริเวณเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ
นำทุกท่านเข้าพักที่เช็คอินโดยไกด์ประจำทริปเป็นผู้ประสานงานให้ท่าน เก็บสัมภาระเข้าที่พักและเตรียมชุดพร้อมดำน้ำพร้อมอุปกรณ์
12.00 น.: รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี บริเวณเทอเรสริมหาด บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหาดส่วนตัว
14.00 น.: พาทุกท่านพร้อมลงเรือมุ่งสู่เกาะนาคินโย ชมหินที่มีความงดงาม ดำน้ำหลังเกาะที่อ่าวแสงใต้, ดำน้ำชมปลาสวยงามและปะการัง
แล้วเข้าชมอ่าวหินแขวนที่งดงามที่สุดของเกาะนาคินโย จากนั้นพาทุกท่านสัมผัสหาดทรายขาวนุ่มฟู,
เต็มที่กับการถ่ายภาพกับก้อนหินยักษ์เลียงรายรอบหาดและบริการผลไม้ท้องถิ่นและเครื่องดื่มเย็น ๆ ไว้บริการท่าน
16.30 น.: นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะนาวโอพี ชมดอกไม้ทะเลหุบที่เกาะภูเขาไฟ จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.: รับประทานค่ำ ณ เทอเรสริมหาด ชมการแสดง และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง
08:00 น.: รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี
09:00 น.: ดำน้ำดูเกาะเดอะเลตเตอร์/อ่าวผักกาด/เกาะภูเขาไฟ/Sea Fan เป็นต้น (ขึ้นกับสภาพอากาศ และคลื่นลม)
12.00 น.: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาริมหาด เกาะนาวโอพี 
15.00 น.: นำทุกท่านดำน้ำชมปะการัง/ดำน้ำเกาะเลสเตอร์/อ่าวแหลมผักกาด/อ่าวผักกาด/บ้านทองสุข/อุทยานนีโม
(ขึ้นกับสภาพอากาศ และคลื่นลม)
16.00 น.: นำทุกท่านกลับสู่เกาะนาวโอพี, พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น.: รับประทานอาหารค่ำ และปาร์ตี้ปิ้งย่าง ณ ริมหาดเกาะนาวโอพี ชมการแสดง, พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม
08:00 น.: รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี, ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย, เล่นน้ำหน้าหาด,
ว่ายน้ำในสระ, พายเรือคายัค ถ่ายรูปชิว ๆ บนเกาะนาวโอพี
11:00 น.: เก็บสัมภาระ พร้อม Check out จากที่พัก
12.00 น.: รับประทานอาหารกลางวัน ณ เทอเรส บนเกาะนาวโอพี
14.00 น.: ออกเดินทางจากเกาะนาวโอพี มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง
15.30 น.: นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์
16.00 น.: เดินทางกลับท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง, ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรม และเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และคลื่นลม

 

ราคารวม :
-ทริปดำน้ำ และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
-ห้องพัก 2 คืน 
-อาหารว่าง (Set Pack) 1 มื้ออ / อาหารรวม 7 มื้อ
-เรือรับ-ส่ง ตลอดเส้นทาง
-รถรับและส่ง จากที่พัก ในพื้นที่เมืองระนอง
-ค่าเอกสารผ่านแดน
-มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ไกด์, เจ้าหน้าที่ดูแล
-ประกันอุบัติเหตุ


 ราคานี้ไม่รวม
-อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรมกำหนด
-กิจกรรมที่นอกเนือจากโปรแกรมกำหนด
-ทริปไกด์

 
การเตรียมตัวก่อนเดินทาง(นักท่องเที่ยว)
-สำหรับคนไทยกรุณาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย (ห้ามลืมเด็ดขาด)
-สำหรับชาวต่างชาติ กรุณาเตรียมพาสปอร์ตไปด้วย และก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ต้องเข้าไปทำ E-Visa ที่เว็ปไซด์ https://myanmar-evisa-online.com/apply-evisa/ 
-ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป
-ชุดสำหรับเปลี่ยน
-รองเท้าแตะ
-ยาประจำตัว

 

 หมายเหตุ
-เวลาในการทำกิจกรรมต่าง จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำและสภาวะอากาศ
-โปรแกรม Join ทริปกับ Victoria Cliff
-ไม่แนะนำสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้ที่มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงไปทำกิจกรรม,
-ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าต่าง ไป เพราะทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีของหายหรือได้รับความเสียหาย
-
เด็กไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีบิดา หรือ มารดา ร่วมเดินทางด้วย หากไม่มีต้องมีหนังสือยินยอม จากทางราชการ ที่บิดา, มารดา เซ็นยินยอม 

 


 

***ทัวร์เกาะพม่า ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเพื่อลดหย่อนได้***

- นอนบนนาวโอพี จองแล้วไม่สามารถคืนค่าบริการได้ เนื่องจากต้องชำระค่าที่พักพร้อมการจองทันที

 


 

เงื่อนไขสำหรับชาวต่างชาติ :

- เนื่องจากทางพม่ามีการปรับเปลี่ยนเงื่ิอนไขการผ่านแดนของต่างชาติโดยจะต้องยื่น Online Visa ด้วยตนเอง ผ่านเวป https://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx# เท่านั้น
- ทุกประเทศต้องยื่น Visa ก่อนเดินทาง มูลค่า $50 (ประมาณ 1700 บาท) ลูกค้ายื่นเอกสารเองเพราะมีการแนบข้อมูลส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายด้วย ถ้าไม่ได้รับ permission จะไม่สามารถเดินทางได้
- ยกเว้น ใต้หวัน ไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี และ คนไทยใช้เฉพาะ Boarder Pass เท่านั้้น ถ้าลิมบัตรประชาชน ก็ผ่านไม่ได้ทุกกรณี
- Ref. : http://www.mip.gov.mm/greater-mekong-subregion-cross-border-transport-agreement-gms-cbta-information-for-myanmar-thailand-border-crossing/

 


 

คำแนะนำสำหรับการใช้บัตรประชาชนในการผ่านแดนเข้าประเทศเมียนมาร์ สำหรับคนไทย

- 1. บัตรประชาชนใช้สำหรับแจ้งประกันการเดินทาง
- 2. บัตรประชาชน ใช้สำหรับแจ้งรายชื่อเดินทางเข้าออกให้กับทางประเทศเมียนมาร์
- 3. ณ วันเดินทางต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงมาเท่านั้น เนื่องจากการทำเอกสารข้ามแดนต้องใช้บัตรประชาชนสแกนข้อมูล เป็นเงื่อนไขของทางอำเภอ
- 4.หากลูกค้าลืมนำบัตรมาจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ในทุกกรณี และไม่สามารถใช้บัตรอื่นแทนได้ ไม่ว่าจะเป็น พาสปอร์ส ใบขับขี่ บัตรนักเรียน หรืออื่นๆ
- 5. ณ วันเดินทาง บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ
- 6. สำหรับผู้ถือบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องเป็นบัตรที่มีชิปเท่านั้น จึงจะสามารถเดินทางได้
- 7. ในกรณีที่ท่านมีบัตรประชาชน 2 ใบ เช่น บัตรเก่าหาย และมีการทำใหม่ ต้องใช้บัตรประชาชนใบใหม่เท่านั้นในการยื่นทำเอกสารผ่านแดน บัตรเก่าไม่สามารถใช้ได้
- 8. ท่านที่มี Black List เกี่ยวกับคดีความต่างๆ ไม่สามารถข้ามแดนได้
- หมายเหตุ : หากกรณีบัตรประชาชนของท่านมีปัญหาไม่สามารถออกเอกสารผ่านแดนได้ ทางเราไม่สามารถคืนเงินค่าทริปได้นะคะ
ไม่มีข้อคิดเห็นในสินค้านี้

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น:หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์เกาะตาชัย (1 Day Trip) ปิดฟื้นฟูธรรมชาติ
 เกาะตาชัย  ปีนี้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติครับ เปิดเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งครับ ..
2,800.00 ฿
ความคิดเห็น 2 รายการ
ONE DAY TRIP06.00-07.30    -   รับจากโรงแรมไปท่าเรือทับละมุ (รับ-ส่ง ฟร..
2,400.00 ฿
โปรแกรม07.00-09.00 :    รถตู้รับท่านจากโรงแรมสู่ท่าเรือ  (ราคารวมรถรับส่งจาก..
1,600.00 ฿
 โปรแกรม05.40-07.45 น.    รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปท่าเรือ (เวลาที่แ..
2,800.00 ฿