หมวดสินค้า

แพคเกจ ทัวร์ 4 เกาะ + เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไผ่ พร้อมที่พัก(กระบี่) และรถรับ-ส่ง สนามบิน ( 3 วัน 2 คืน )

แพคเกจ ทัวร์ 4 เกาะ +  เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไผ่ พร้อมที่พัก(กระบี่) และรถรับ-ส่ง สนามบิน ( 3 วัน 2 คืน )
ผู้ชม: 1081 รหัสสินค้า: KR2018-2N-004
จำนวนสินค้า: มีในสต็อค
4,450.00 ฿ (ราคาต่อ 1 คน)

มีออปชั่น


* ผู้โดยสาร:
- 700.00 ฿
+ 800.00 ฿
+ 800.00 ฿

* วันเดินทาง:

* เลือกที่พักในกระบี่:
4450 ฿
5350 ฿
7750 ฿

ปริมาณ: ใส่ตะกร้า
สินค้านี้สั่งขั้นต่ำที่ 2
 
เพิ่มเพื่อน

 

รายละเอียด :

วันแรก

เวลา...    รถรับจากสนามบินกระบี่(เวลาตามลูกค้าสะดวก)

เวลา…   เข้า Check in ที่โรงแรมตามที่ลูกค้าเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

XXX : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00-08.45 : รถรับจากโรงแรมที่พักเดินทางไปท่าเรือ (เวลาในการรับที่แน่นอนจะแจ้งเมื่อทราบว่าลูกค้าพักที่โรงแรมไหน)

09.00 : ออกเดินทางจากท่าเรือด้วยเรือ Speed Boat

09.30 : นำท่านสู่หาดพระนาง, ชมถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล, ชมอ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ที่ซึ่งนักปีนผานิยมมาทดสอบกับผาหินปูนแห่งนี้

10.30 : นำท่านชมทะเลแหวก สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ นำท่านเดินทางบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางทะเล

11.00 : ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล ที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนจนรูปร่างเหมือนหัวไก่

11.15 : นำท่านสู่เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม

12.00 : นำท่านขึ้นเกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางธรรมชาติใต้ทิวสน สบาย ด้วยเสียงคลื่นและสายลม ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารกลางวัน ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 : เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นรถส่งท่านกลับที่พัก

 

วันที่สาม

XXX : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม, Check out จากที่พักก่อนรถมารับ (สัมภาระฝากไว้ที่โรงแรม)

08.00-08.45 : รถรับจากโรงแรมที่พักเดินทางไปท่าเรือ (เวลาในการรับที่แน่นอนจะแจ้งเมื่อทราบว่าลูกค้าพักที่โรงแรมไหน)

08.30 : ออกเดินทางจากท่าเรือด้วยเรือ Speed Boat

09.30 : นำท่านเที่ยวชมเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม, เที่ยวชมอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเล่นน้ำตามอัธยาศัย, นำท่านดำน้ำดูปะการังที่อ่าวโล๊ะซามะ จุดที่ท่านสามารถพบปลาหลากหลายชนิด, พบน้ำทะเลสีเชียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินปูนอันสูงชันที่อ่าวปิเละ, ชมถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 : นำท่านขึ้นเกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี  บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพีปริ๊นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเที่ยวชมรอบเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 : นำท่านสู่อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) เป็นจุดดำน้ำที่มีปะการัง และฝูงปลานานาชนิด

15.00 : นำท่านสู่เกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

16.00 : เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นรถส่งท่านกลับที่พักจากนั้นรถรับจากที่พักส่งสนามบินกระบี่
(หากเดินทางโดยเครื่องบินให้จองเที่ยวบินหลัง 19.00 น.)หมายเหตุ :

- แพคเกจเริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2562 – 15 ธันวาคม 2563 และ 16 มกราคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
- ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 ราคาห้องพักจะปรับเพิ่ม ให้เช็คราคาก่อนทำการจอง

- เวลาและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม
- ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าไปเพราะบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสุญหาย
- ไม่แนะนำสตรีมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ และคนมีโรคประจำตัวซื้อโปรแกรม
- จะไม่สำรองที่ให้จนกว่าจะมีการแจ้งโอนเงิน อย่ารอให้ใกล้วันนะครับ เพราะมีการจองเข้ามาเรื่อย ๆ ครับ
- ในกรณี ลูกค้าปล่อยไปหลายวันแล้วจึงทำการโอน หากไม่สามารถจองห้องพักหรือทริปทัวร์ได้ทางเราจะโอนเงินคืน โดยหักค่าธรรมเนียมการโอน(ของแบงค์ ประมาณ 25-35 บาท)
- หากลูกค้ามาไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งจองไว้ จะไม่มีการคืนส่วนต่าง
- ราคาหน้าเว็บเป็น ราคาเริ่มต้นที่ 1 ท่าน 
- การจองแพคเกจรวมห้องพัก จองขั้นต่ำที่ 2 ท่าน
- ในกรณีที่จองเป็นแพคเกจ พร้อมห้องพัก หากจองแล้วยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินในส่วนของค่าห้องได้
- ในกรณีต้องการยกเลิกการจอง สามารถแจ้งได้ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3  วัน ทางเราจะคืนเงิน(ไม่รวมค่าห้อง)ให้ แต่หากแจ้งในวันเดินทาง จะไม่มีการคืนให้ครับ
- หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางไปที่ท่าเรือเอง แต่วันเดินทางมาขึ้นเรือไม่ทันตามเวลานัด บริษัทจะไม่มีการคืนเงิน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ามาเติมเต็มในที่นั่งของท่านได้***เรือโดยสาร***
- โปรแกรมทัวร์ 4 เกาะ ใช้เรือเกาะพีพีทัวร์ หรือ Orchid Travel
- โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี-อ่าวมหยา-เกาะไผ่ ใช้เรือเกาะพีพีทัวร์ หรือ Orchid Travel
-  โปรแกรมทัวร์เกาะรอก ใช้เรือเกาะพีพีทัวร์ หรือ Orchid Travel
- หากลูกค้าไม่ระบุเรือที่ต้องการใช้บริการ We Love Andaman ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเรือให้ท่าน


 

***การออกใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี***

- กรณีต้องการใบกำกับภาษี ราคาแพคเกจจะบวกเพิ่ม 7%

- กรณีต้องการใบกำกับภาษี ให้แจ้งมาพร้อมการจอง (ก่อนการชำระเงิน), โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

 

รายละเอียดแพคเกจ
จำนวนวัน/คืน3วัน2คืน
จำนวนเกาะเที่ยว5 เกาะ
โรงแรมที่พักกระบี่
เรือสปีดโบ้ท
ซิตี้ทัวร์ภูเก็ตไม่มี
โชว์โลมาไม่มี
สยามนิรมิต+dinnerไม่มี
ภูเก็ตแฟนตาซี+dinnerไม่มี
ฟรายอิ้งหนุมานไม่มี
เสม็ดนางชีไม่มี
ไม่มีข้อคิดเห็นในสินค้านี้

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น:หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์เกาะตาชัย (1 Day Trip) ปิดปรับปรุง
 เกาะตาชัย  ปีนี้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติครับ เปิดเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งครับ ..
2,800.00 ฿
ความคิดเห็น 2 รายการ
ONE DAY TRIP06.00-07.30    -   รับจากโรงแรมไปท่าเรือทับละมุ (รับ-ส่ง ฟร..
2,400.00 ฿
โปรแกรม07.00-09.00 :    รถตู้รับท่านจากโรงแรมสู่ท่าเรือ  (ราคารวมรถรับส่งจาก..
1,600.00 ฿
 โปรแกรม05.40-07.45 น.    รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปท่าเรือ (เวลาที่แ..
2,800.00 ฿