แจ้งโอนเงิน

 หลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อ ผ่านระบบแล้ว
 กรุณา รออีเมล์ จาก admin เพื่อแจ้งให้ทราบว่า แพคเกจทัวร์ ว่างหรือไม่ 
 ถ้าว่าง จะแจ้งเลขบัญชี  เพื่อชำระเงิน เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ