ข้อมูลการจัดส่ง

หลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว

ทางเว็บไซต์จะทำการตรวจสอบ order ของท่าน เพื่อเช็คดูว่า แพคเกจทัวร์นัว่างหรือไม่

แล้วจะแจ้งกลับทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ไปหาท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านโอนเงินต่อไป

หลังจากท่่านได้ทำการชำระเงินแล้ว ทางเราจะส่ง  Voucher ให้ท่านทางอีเมล์

รายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถ  print เพื่อมายืนยัน กับ ทัวร์ หรือ โรงแรม ในวันที่ท่านเดินทาง