หมวดสินค้า

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะมังกร

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะมังกร
ผู้ชม: 12639 รหัสสินค้า: R007
จำนวนสินค้า: มีในสต็อค
3,700.00 ฿ (ราคาต่อ 1 คน)

มีออปชั่น


* ผู้โดยสาร:
3700 ฿
2600 ฿
5200 ฿

* วันเดินทาง:

ปริมาณ: ใส่ตะกร้า
 
เพิ่มเพื่อน

 

รายละเอียดทัวร์

XXX : รถตู้รับจากที่พัก ในอ.เมือง ระนอง เท่านั้น


08.00 พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) เพื่อดำเนินการทำเอกสารผ่านแดนชั่วคราว พร้อมรับอาหารว่างยาม
          เช้าและรับฟังการสาธิตวิธีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "เที่ยวอย่างไรไม่ขัดใจปะการัง"
08.45 เรือพร้อมออกเดินทางไปยังท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์(Kawthaung) เพื่อยื่นเอกสารตรวจคนเข้าเมืองประเทศพม่า (Myanmar Immigration Pass)
 

09.00 ออกจาก ท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์(Kawthaung) ระหว่างทางท่านจะได้ชมแหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นแผ่นดินตอนใต้สุด
ของประเทศเมียนม่าร์ หรือที่รู้จักในชื่อ "วิคตอเรีย พอยท์" เรือจะล่องผ่านหมู่เกาะมากมาย พร้อมสัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติของทะเลฝั่งพม่า 10.30 เดินทางถึงเกาะลอร์ด เฮเว่น (Lord Heaven) ทา่ นจะได้สมั ผสัความงดงามของเกาะส่วนตัวแสนบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเปิดตัวที่
ไหนมาก่อน ชายหาดสีขาวทอดยาวสุดสายตาล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลใสสีฟ้าคราม และแนวหินสุดหาดที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมกิจกรรมผ่อนคลายบนเกาะ
 

11.30 เดินทางต่อไปที่อ่าวมังกรนิทรา (Sleeping Dragon) ณ ลอร์ด โลโบโร่ พร้อมชมทัศนียภาพภูเขาหญ้าที่ตั้งตระหง่าน
ท่ามกลางวิวผาหินธรรมชาติบนหมู่เกาะพม่า เรียงตัวอยู่เหนือผืนน น้ำทะเลสีฟ้าเข้ม ระยิบระยับ ท่ามกลางความงดงามของ ท้องทะเล

12.30 มุ่งหน้าสู่อ่าวดราก้อนเนส (Dragon Nest) พร้อมจัดเต็มกับกองทัพขนมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันระดับพรีเมี่ยม ซีฟู้ด สดอร่อย พร้อมบริการตลอดทริปการเดินทาง

13.45 ออกเดินทางไปจุดดำน้ำจุดแรก Tomato Point ที่เกาะลอร์ด โลโบโร่ (Lord Loughborough) ท่านจะได้สัมผัสแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์
หลากหลายสายพันธ์ ซึ่งอาศัยอยู่รวมกันมากที่สุด โดยเฉพาะนางเอกของ จุดนี้ คือ ปลาการ์ตูน สีแดงสด อาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเล แหวกว่ายอวดโฉม ตลอดแนวปะการัง

14.30 ดำน้ำจุดที่สอง ณ สวนปะการังใต้ท้องทะเล (High Garden) ที่ยกตัวสูงจากหน้าผาใต้น้ำ ก่อกำเนิดเป็นอ่าวปะการังน้ำ ตื้นสมบูรณ์ขนาดกว้าง หลากหลายสีสัน ทั้งปะการังจาน
ปะการังโต๊ะ และปะการังเขากวางขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ของฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์

15.15 บอกลาความบริสุทธิ์ของท้องทะเล มุ่ง หน้ากลับ สู่ท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์ (Kawthaung) เพื่อรับเอกสารผ่านแดน

17.00 เดินทางถึงท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) โดยสวัสดิภาพ รถตู้พร้อมรอรับบริการส่งท่านกลับสู่ที่พัก


 

กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนทำการจอง (ระนอง, ทะเลเมียนมาร์)

1.        สำหรับนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเดย์ทริปสู่หมู่เกาะมังกร (Sea Dragon Island) ต้องใช้ "บัตรประชาชน” ตัวจริงเพื่อดำเนินเอกสารในวันเดินทางเท่านั้น
กรณีไม่นำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้และไม่สามารถคืนเงินได้    (หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีใช้ Passport ในการเดินทางแทน)

2.        ฟรี ค่าดำเนินเอกสารผ่านแดนชั่วคราวประเทศไทย (Thailand Border Pass) ณ ท่าเทียบเรือศุลกากร ระนอง (ประภาคาร) สู่เส้นทางหมู่เกาะมังกร

3.        กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยกเว้นขายชาวจีน) เดินทางทริปหมู่เกาะมังกร ต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)/ บัตรตม.6 ขาเข้า
(Immigration Arrival Card)/ หลักฐานการเข้าประเทศไทย (Visa/Permit to stay) ภายในปีนั้นๆ/ พร้อมทั้งเที่ยวบินออกจากประเทศ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมชำระค่าเอกสารผ่านแดนชั่วคราว ท่านละ 1,500 บาท /ทริป

4.        เด็กอายุระหว่าง 5 - 12 ปี เดินทางพร้อมบิดา/มารดา (นามสกุลถูกต้องตรงกันเท่านั้น) ต้องทำเอกสารผ่านแดนชั่วคราวพร้อมระบุเป็นผู้ติดตาม
ณ ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรระนอง-เกาะสองในวันเดินทาง พร้อมแนบบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น กรณีเด็กไม่มีบัตรประชาชน
(หรือ อายุต่ำกว่า 7 ปี) ต้องนำสำเนาสูติบัตรมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ วันเดินทาง (กรณีมีหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล
โปรดแจ้งพร้อมส่งสำเนาแก่เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)

5.        เด็กอายุระหว่าง 5 - 12 ปี มิได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา ต้องให้บิดา/มารดาทำหนังสือให้ความยิมยอม
พร้อมแนบสำเนาสูติบัตรและสำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา  ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิเลาเนาที่ท่านอาศัยอยู่
และจัดส่งสำเนาหนังสือราชการดังกล่าวกลับมายังเจ้าหน้าบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร. 093 776 7711)

6.        ราคาแพคเกจไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และไม่รวมรถรับ-ส่ง สนามบินไปโรงแรมที่พักเมืองระนอง

7.        กรณีสายการบินล่าช้า หรือยกเลิกไฟท์ตามกำหนดการทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำโปรแกรมตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
ทางบริษัททัวร์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือโปรแกรมอื่นให้ลูกค้าในวันถัดไป (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) โดยมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือเก็บสิทธิ์เดินทางได้ถึง 15 พฤษภาคม 2560 (ตามเงื่อนข้อ 10)

8.         ฟรี ค่ารถรับส่งจากโรงแรมตัวเมืองระนอง สู่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) สำหรับการจองทริปหมู่เกาะมังกร ยกเว้น The Blue Sky Resort@ Ranong คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท/ทริป

9.        ลูกค้าที่ซื้อโปรโมชั่นอื่นๆ ไม่สามารถนำวอยเชอร์มาเปลี่ยนแปลงหรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นนี้ได้

10.     ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันไปทริปดำน้ำได้ฟรี 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งผ่านบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
โดยขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง ณ ขณะนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง Day Trip ครั้งถัดไปอีกจะมีค่าเปลี่ยนแปลงครั้งละ 500 บาท
ในกรณีฉุกเฉินเปลี่ยนแปลงวันเดินทางต่ำกว่า 5 วันทำการ บริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์ระงับการปรับเปลี่ยนข้อมูลและไม่คืนเงินทุกกรณี

11.     สภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
หรืออาจงดเดินเรือในวันที่อากาศไม่อำนวย หรือตามประกาศอุทยานฯ ( อาจไม่ได้แจ้งล่วงหน้า) หากงดเดินเรือ ทาง Love Andaman
จะคืนเฉพาะค่าทริปดำน้ำ 100% หรือสามารถใช้สิทธิ์เลื่อนทริปดำน้ำได้ภายใน 15 พฤษภาคม 60 หรือตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดในแต่ละโปรแกรมเกาะนั้นๆ 

12.     ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี (ยกเว้นในวันที่สภาพอากาศไม่สามารถออกเรือได้ หรือ ประกาศจากอุทยานฯ ให้งดเดินเรือ ) 

13.     เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ ผู้มีปัญหาด้านกระดูกหลัง และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ
รวมถึงสัตว์เลี้ยงเดินทางไปกับทัวร์ เนื่องจากอาจส่งผลอันตรายต่อผู้เดินทางได้ 

14.     สำหรับทริปทัวร์ทุกเส้นทาง กรณีมีคลื่นลมแรง หรือมีผู้สำรองทริปวันนั้นไม่ถึง 25 ท่าน/เส้นทาง
ทางบริษัททัวร์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเส้นทางให้ลูกค้า โดยมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

15.     บริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้
-    ทริปดำน้ำทะเลพม่า 1 วัน (ด้วยเรือเร็ว)
-    ค่าผ่านแดน และค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะพม่า 
-    ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว  
-    มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
-    เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
-    อาหารเช้า 1 มื้อ (ขนม,ชา,กาแฟ) อาหารกลางวัน 1 มื้อ 


สิ่งที่ท่านควรนำติดตัวมา
-    บัตรประจำตัวประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอร์ต กรณีชาวต่างชาติ)
-    ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป
-    ชุดสำหรับเปลี่ยน

 


 

หมายเหตุ :

- ในกรณีต้องการยกเลิกการจอง สามารถแจ้งได้ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน (หากน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าบริการได้) หรือหากจองก่อนวันเดินทางน้อบกว่า 15 วัน จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้

 


 

***ทัวร์เกาะพม่า ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเพื่อลดหย่อนได้***

ไม่มีข้อคิดเห็นในสินค้านี้

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:โปรแกรม 08.00-09.00  : รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ(อ่าวฉลอง) 09.15-09.30  : เดินทา..
1,200.00 ฿
ท่าเรือแกรนด์อันดามัน – เกาะสอง(ประเทศเมียนมาร์ – เกาะนาวโอพี –  แหลมดอกได้ &..
3,900.00 ฿
ทัวร์เกาะตาชัย (1 Day Trip) ปิดฟื้นฟูธรรมชาติ
 เกาะตาชัย  ปีนี้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติครับ  เปิดเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งครับ ..
2,800.00 ฿
ความคิดเห็น 2 รายการ
ONE DAY TRIP 06.00-07.30    -   รับจากโรงแรมไปท่าเรือทับละมุ 08:00 ..
2,400.00 ฿
โปรแกรม 07.00-09.00 :    รถตู้รับท่านจากโรงแรมสู่ท่าเรือ  (ราคารวมรถรับส่งจาก..
1,600.00 ฿
  โปรแกรม 05.40-07.45 น.    รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปท่าเรือ (เวลาที่แ..
2,800.00 ฿