หมวดสินค้า
Facebook

แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน )

แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน )
แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน ) แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน ) แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน ) แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน ) แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน ) แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน ) แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน ) แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน ) แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี + เกาะสอง 3 วัน 2 คืน (พักนาวโอพี 1 คืน / พัก VICTORIA CLIFF RESORT 1 คืน )
รหัสสินค้า: R0014
จำนวนสินค้า: มีในสต็อค
ราคา: 9,750.00 ฿ ( ราคาต่อ 1 ท่าน )

มีออปชั่น


* ผู้โดยสาร:

* วันเดินทาง:

ต้องการพักคนเดียวต่อ1ห้อง หรือ ไม่:


ปริมาณ:  

วันแรก

ท่าเรือแกรนด์อันดามัน – เกาะสอง(ประเทศเมียนมาร์) – เกาะนาวโอพี –  แหลมดอกได้  

08:00 น พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ รอรับทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน
08:45 น เรืออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามัน มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศพม่า ตรวจเอกสารผ่านแดน

09:00 น นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชั่วโมง ระหว่างทาง 
ท่านจะได้ชมหมู่เกาะทะเลพม่า10:30 น ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมบริเวณโดยรอบของเกาะนาวโอพี 
ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสัมผัสโลกใต้ทะเลที่ทุกท่านรอคอย เช่น หาดคุณนาย
 มีชายหาดที่งดงามที่สุดและสีน้ำมรกต/ เกาะเอดะเลสเตอ ประการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดมากมาย 

12:00 น รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี  เทอเรสริมหาด บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ /
 พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาดส่วนตัว / เช็คอินท์เข้าที่พัก
15:00 น นำทุกท่านดำน้ำชมปะการัง  ณ/เกาะภูเขาไฟ ทุ่งดอกไม้สีน้ำเงินสลับสีมากมายยามหุบตัว
18.00 น นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะนาวโอพี
19.00 น รับประทานอาหารค่ำ  ณ เทอเรสริมหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง 

เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า - Ahtet Le Ywe Island - Nga Khin Wyo Gyee Island
 - Pyin Sa Island - The Letter Island – เมืองเกาะสอง(เมียนมาร์)

08:00 น รับประทานอาหารเช้า ณ ริมหาดเกาะนาวโอพี

09:00 น เล่นน้ำหน้าหาด/ดำน้ำดูปะการังหน้าชายหาด/ปลาไหลมอลเลย์/พักผ่อนตามอัธยาศัย
 (งดเรือพาออกดำน้ำ) บริการเรือภยัคเล่นหน้าหาด แจ้งกับเจ้าหน้าที่

11.00 น. เก็บสัมภาระ พร้อมทั้งเช๊คเอ้าท์
12:00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ เทอเลสเกาะนาวโอพี
15:30 น เดินทางออกจากเกาะนาวโอพีมุ่งหน้าสู่เมืองเกาะสอง(ประเทศเมียรนมาร์)
17:00 น ถึงท่าเรือเกาะสอง(ประเทศเมียนมาร์) / รถโรงแรมบริการรับจากท่าเรือเกาะสองสู่โรงแรมวิคตอเลียคลิฟรีสอร์ท
 เช็คอินท์เข้าที่พัก โรงแรมวิคตอเลียคลิฟรีสอร์ท
18:00 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารวิคตอเลีย และพักผ่อนตามอัธยาศัย
                                                                                    

วันที่สาม

เมืองเกาะสอง – พระเจ้าบุเรงนอง – วัดปิดอร์เอ(จำลอง) – ท่าเรือแกรนด์(เมืองระนอง)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนเล่นน้ำสระ, ถ่ายภาพสะพานไม้ใกล้ชิดอันดามัน, ฟิตเนต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารวิคตอเลีย
14.00 น. เก็บสัมภาระ พร้อมทั้งเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม นั่งรถกราบไหว้เจดีย์ปิดอเอ อนุเสาวรีบุเรงนอง ซื้อของฝาก
15:30 น นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะสอง  (ประเทศเมียนมาร์)

17:00 น ถึงท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ฝั่งระนอง) / ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 
                                               
หมายเหตุ
-โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้


ราคานี้รวม
- อาหาร 8 มื้อ (เช้า 1 ,เที่ยง 1,ค่ำ 1 ,เช้า 2 , เที่ยง 2 , ค่ำ2 , เช้า3 , เที่ยง3 )
-ที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
- เรือสปีต
-รถ รับ-ส่ง ท่าเรือเกาะสอง , ซิตี้ทัวร์เกาะสอง (ประเทศเมียนมาร์)
-โปรแกรมซิตี้ทัวร์เกาะสอง (ประเทศเมียนมาร์)
-เอกสารผ่านแดน
-ไกด์นำเที่ยวเกาะนาวโอพี ,ไกด์นำเที่ยวซิตี้ทัวร์เกาะสอง
-อุปกรณ์ดำน้ำ และเสื้อชูชีพ
-อาหารว่าง , เครื่องดื่ม , ผลไม้ (บนเรือ) 
-ประกันการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)
-ผ้าเช็ดตัว


ราคานี้ไม่รวม
-อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรมกำหนด
-กิจกรรมที่นอกเหนือจากโปรแกรมกำหนด
-ทริปไกด์


การเตรียมตัวก่อนเดินทาง(นักท่องเที่ยว)
-บัตรประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอร์ต สำหรับชาวต่างชาติ)
-ชุดว่ายน้ำ , ครีมกันแดด , กล้องถ่ายรูป
-ชุดสำหรับเปลี่ยน

 

หมายเหตุ
-เวลาในการทำกิจกรรมต่าง จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำและสภาวะอากาศ

-ชาวต่างชาติ จะมีค่าธรรมเนียมข้ามแดนเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน
-โปรแกรม Join ทริปกับ Victoria Cliff
-ไม่แนะนำสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้ที่มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงไปทำกิจกรรม,
-ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าต่าง ไป เพราะทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีของหายหรือได้รับความเสียหาย

***การออกใบเสร็จรับเงิน***

- We Love Andaman จดประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา สามารถออกใบเสร็จธรรมดาได้ แต่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้

- หากต้องการใบเสร็จ ราคาแพคเกจจะบวกเพิ่ม 7%

- หากต้องการใบเสร็จให้แจ้งมาพร้อมการจอง, ก่อนการชำระเงิน หากจองและชำระเงินแล้ว We Love Andaman ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:Weloveandaman วีเลิฟอันดามัน เที่ยวทะเล ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง พม่า © 2017