หมวดสินค้า
Facebook

แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู 2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )

แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )
แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )              แพคเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี +เกาะหัวใจมรกต +เกาะฮอร์สซู  2 วัน 1 คืน ( พักเกาะนาวโอพี )
รหัสสินค้า: R0012
จำนวนสินค้า: มีในสต็อค
ราคา: 8,250.00 ฿ ( ราคาต่อ 1 ท่าน )

มีออปชั่น


* ผู้โดยสาร:

* วันเดินทาง:

ต้องการพักคนเดียวต่อ1ห้อง หรือ ไม่:


ปริมาณ:  

วันแรก


ท่าเรือแกรนด์อันดามัน – เกาะสอง(ประเทศเมียนมาร์) – เกาะหัวใจมรกต – เกาะฮอร์ซู – เกาะย่านเชือก –  เกาะนาวโอพี                    
                                                                  
08:00 น พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ รอรับทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน
08:45 น เรืออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามัน มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศพม่า ตรวจเอกสารผ่านแดน

09:00 น นำทุกท่านมุ่งหน้าล่องทะเลเมียนมาร์ 3 หมู่ เกาะ  เกาะหัวใจมรกต มองมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีมรกต
 ด้านในจะพบความงานของต้นกัลปังหา ปะการังอ่อนสีสันสดใส จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ เกาะฮอร์สซู
 เกาะแห่งนี้มีชายหาดที่ขาวสะอาดและโค้งคล้ายกับเกือกม้า สุดท้าย
 เกาะย่านเชือกชมความสวยงามและความหลากหลายของประการังน้ำติ้น
(มีโอกาสพบหมึกกระดองขนาดใหญ่บริเวณนี้)

12:00 น รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี  เทอเรสริมหาด บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ / 
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาดส่วนตัว / เช็คอินท์เข้าที่พัก

14.00 ออกเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมบริเวณโดยรอบของเกาะนาวโอพี
 ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ น้ำตกเล่นๆที่ทุกท่านสามารถมองเห็นได้จากเรือ , 
เกาะน้อยใหญ่บริเวณใกล้เคียง , แล่นผ่านหาดทรายที่ขาวสวย นุ่มละมุน , น้ำทะเลที่แสนจะสดใส 
แลเห็นตัวปลา และปะการัง / สัมผัสโลกใต้ทะเลที่ทุกท่านรอคอย เช่น หาดคุณนาย
 มีชายหาดงดงามที่สุดและสีน้ำมรกต/เกาะเลสเตอ ปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดมากมาย

 15:00 น นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะนาวโอพี ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   เกาะภูเขาไฟ ทุ่งดอกไม้สีน้ำเงินสลับสีมากมายยามหุบตัว และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันดามัน ทุกท่านกลับที่พักทำภารกิจส่วนตัว
19.00 น รับประทานอาหารค่ำ ณ เทอเรสริมหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 


วันที่สอง 

เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า – ท่าเรือแกรนด์อันดามันระนอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ริมหาดเกาะนาวโอพี            
        
09.00 น. เล่นน้ำหน้าหาด/ดำน้ำดูปะการังหน้าชายหาด/ปลาไหลมอลเลย์/พักผ่อนตามอัธยาศัย
 (งดเรือพาออกดำน้ำ) บริการเรือภยัคเล่นหน้าหาด แจ้งกับเจ้าหน้าที่

11.00 น. เก็บสัมภาระ พร้อมทั้งเช๊คเอ้าท์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ริมหาดเกาะนาวโอพี
15:30 น นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะสอง  (ประเทศเมียนมาร์)
17:00 น ถึงท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ฝั่งระนอง) / ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ        

หมายเหตุ
-โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้


ราคานี้รวม
- อาหาร 5 มื้อ (เช้า 1 ,เที่ยง 1,ค่ำ 1 ,เช้า 2 , เที่ยง 2 )
-ที่พัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน (เต้นท์)
-ทริปดำน้ำเกาะหัวใจมรกต มูลค่า 3,900 บาท / โปรแกรม
- เรือสปีดโบ๊ท
-เอกสารผ่านแดน
-ไกด์นำเที่ยวเกาะนาวโอพี 
-อุปกรณ์ดำน้ำ และเสื้อชูชีพ
-อาหารว่าง , เครื่องดื่ม , ผลไม้ (บนเรือ) 
-ประกันการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)
-ผ้าเช็ดตัว


ราคานี้ไม่รวม
-อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรมกำหนด
-กิจกรรมที่นอกเนือจากโปรแกรมกำหนด
-ทริปไกด์


การเตรียมตัวก่อนเดินทาง(นักท่องเที่ยว)
-บัตรประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอร์ต สำหรับชาวต่างชาติ)
-ชุดว่ายน้ำ , ครีมกันแดด , กล้องถ่ายรูป
-ชุดสำหรับเปลี่ยน

 

หมายเหตุ
-เวลาในการทำกิจกรรมต่าง จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำและสภาวะอากาศ

-ชาวต่างชาติ จะมีค่าธรรมเนียมข้ามแดนเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน
-โปรแกรม Join ทริปกับ Victoria Cliff
-ไม่แนะนำสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้ที่มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงไปทำกิจกรรม,
-ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าต่าง ไป เพราะทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีของหายหรือได้รับความเสียหาย

***การออกใบเสร็จรับเงิน***

- We Love Andaman จดประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา สามารถออกใบเสร็จธรรมดาได้ แต่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้

- หากต้องการใบเสร็จ ราคาแพคเกจจะบวกเพิ่ม 7%

- หากต้องการใบเสร็จให้แจ้งมาพร้อมการจอง, ก่อนการชำระเงิน หากจองและชำระเงินแล้ว We Love Andaman ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:Weloveandaman วีเลิฟอันดามัน เที่ยวทะเล ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง พม่า © 2017